PRIVACY VERKLARING Vertical Gardens B.V.

Vertical Gardens B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Reeuwijk (2811 ER) aan de Fokkerstraat 18, hierna
te noemen “Vertical Gardens B.V.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met
persoonsgegevens van haar bezoekers. Vertical Gardens B.V. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook
zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert
Vertical Gardens B.V. u over de manier waarop Vertical Gardens B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en
hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de
diensten die door Vertical Gardens B.V. worden aangeboden op www.verticalgardens.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de
verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Vertical Gardens B.V. gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden.
Vertical Gardens B.V. past wat u op www.verticalgardens.nl ziet aan op uw interesses. Vertical
Gardens B.V. gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en
cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

Vertical Gardens B.V. verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het
bezoeken van www.verticalgardens.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u
toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy
Verklaring. Vertical Gardens B.V. gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u
zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door
onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder
volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Vertical Gardens B.V..

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Vertical Gardens B.V. uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en
soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de
hoogte houden over uw bestelling. Vertical Gardens B.V. verstrekt deze gegevens ook aan anderen
als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op www.verticalgardens.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Vertical Gardens B.V. uw
gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw
gegevens omgaan als Vertical Gardens B.V. dat doet.

4. Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we
gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we
bewaren. Vertical Gardens B.V. registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats.
voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Vertical Gardens B.V. gebruik van een
andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

5. Nieuwsbrieven

u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Vertical Gardens B.V. heeft
algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Vertical Gardens B.V.
samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen.
Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Vertical Gardens
B.V. meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via in de e-mail zelf of door ons een e-mail te sturen.

6. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn
voor andere bezoekers en of Vertical Gardens B.V. over uw klantbeoordeling contact met u op mag
nemen. In voorkomend geval houdt Vertical Gardens B.V. bij houden bij wie welke review schrijft en
uw reviews staan ook in uw account.

7. Verbetering van diensten Vertical Gardens B.V.

Vertical Gardens B.V. kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen
mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Vertical
Gardens B.V. uitvoeren, geeft Vertical Gardens B.V. uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek
uit te voeren.

8. Achteraf betalen

Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Vertical Gardens B.V. uw kredietwaardigheid
toetsen. Vertical Gardens B.V. kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat
onderzoek kan Vertical Gardens B.V. uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens
alleen voor dat doel mogen gebruiken.

9. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
Vertical Gardens B.V. deze gegevens net zoals die van andere klanten van Vertical Gardens B.V..

10. Social media

Op sommige plekken op www.verticalgardens.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw
winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Vertical Gardens B.V. krijgt
geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Vertical Gardens B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Vertical Gardens B.V. voor de in deze Privacy Verklaring
opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Vertical Gardens B.V. een
overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een
verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Vertical Gardens B.V. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te
geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Vertical Gardens B.V. maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende
technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
de wijziging te voorkomen van de informatie die Vertical Gardens B.V. ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
info@verticalgardens.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u
ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de
website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het
website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Vertical Gardens B.V. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party
session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of
om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-
functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden
gewijzigd. Sommige functies op www.verticalgardens.nl werken mogelijk niet meer indien uw
computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Vertical Gardens B.V.

1. Vertical Gardens B.V. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
Vertical Gardens B.V. verwerkt ten behoeve van www.verticalgardens.nl. Vertical Gardens B.V.
accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud
van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Vertical Gardens B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw
laatste bezoek aan www.verticalgardens.nl, tenzij Vertical Gardens B.V. op grond van een wettelijke
bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Vertical Gardens B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke
aanpassing zal via www.verticalgardens.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te
maken van www.verticalgardens.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.
Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.verticalgardens.nl in de gaten. De huidige
Privacy Verklaring is bijgewerkt op 10-02-2020.

NEEM CONTACT OP
close slider


    Stuur alvast de foto’s van de locatie.