Persoonsgegevens

Vertical Gardens B.V. is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte
persoonsgegevens gebruikt Vertical Gardens B.V. om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar
producten en diensten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van
persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan
kunt u dat bij ons kenbaar maken.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Vertical Gardens B.V. zorgvuldig te werk. Zij gebruikt
alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de
wet of uit verplichtingen die Vertical Gardens B.V. jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming
geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten
corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk bij ons aanvragen.
Onze Privacy verklaring kunt u op onze website raadplegen

NEEM CONTACT OP
close slider


    Stuur alvast de foto’s van de locatie.